Veiligheid

Veiligheid in een woning wordt meestal in twee deelgebieden opgesplitst: inbraakveiligheid en brandveiligheid. Voor ouderen komt daar nog een deelgebied bij: persoonlijke veiligheid i.v.m. gezondheid, vallen e.d.

De alarm installaties zijn een aparte groep binnen de elektrotechnische installatietechniek. Met name in veel oudere huizen is aan brandbeveiliging weinig aandacht besteed, hoewel het letterlijk van levensbelang kan zijn.

Voor een goede veiligheid kan ook een inbraakalarm gewenst zijn, hoewel uiteraard moet worden begonnen met goede sloten, goed beslag en het juiste gebruik daarvan.

Persoonlijke veiligheid bij senioren en minder validen kan diverse onderwerpen omvatten, bv. een personen alarm in geval van ziekte, minder validiteit of bij senioren (noodknop/vallen). Valmatten, trilkussens en dwaaldetectie als een mantelzorger voor een dierbare moet zorgen Maar ook het veiligheidsgevoel is van groot belang: kunnen communiceren, de radio kunnen horen, de bel, de telefoon of een alarm kunnen waarnemen, de krant kunnen lezen, zien wie er aan de deur staat, enz.


– advies over de noodzaak en mogelijkheden
– aanleggen van de installatie(s)